Phân biệt bồn tắm xây, bồn tắm chân yếm, bồn tắm massage

Khi mua bồn tắm, khách cần phân biệt thiết kế của bồn tắm.

Bồn tắm xây là bồn tắm không có chân và yếm, bồn tắm xây có thể không ráp thêm massage hay sen vòi hoặc có thể ráp thêm những phụ kiện này

Bồn tắm chân yếm là bồn tắm có chân và yếm, không cần xây bệ

Bồn tắm massage là bồn tắm có gắn hệ thống sục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.