Phân biệt bồn tắm xây, bồn tắm chân yếm, bồn tắm massage

Khi mua bồn tắm, khách cần phân biệt thiết kế của bồn tắm. Bồn tắm xây là bồn tắm không có chân và yếm, bồn tắm xây có thể không ráp thêm massage hay sen vòi hoặc có thể ráp thêm những phụ kiện này Bồn tắm chân yếm là bồn tắm có chân và […]